ŠKANDINÁVIA

Škandinávsky model zdravotnej starostlivosti sa zakladá na slobodnej možnosti využiť služby zdravotnej starostlivosti, bez ohľadu na príjmy, vek, triedu alebo miesto bydliska.
Nórsko a Švédsko patria medzi najvyspelejšie krajiny v oblasti zdravotnej starostlivosti. Starnutie spoločnosti je jedným z najpálčivejších problémov, preto sa osobitná pozornosť venuje riadnej starostlivosti o seniorov, vrátane zdravotnej starostlivosti. Opatrovateľské služby sú poskytované nielen v dome s opatrovateľskou službou, ale aj doma a sú financované zo štátnych fondov. Z týchto dôvodov Škandinávia stále pociťuje nedostatok sestier, ktorý rastie každý rok.
V spolupráci so samosprávami v Nórsku a vo Švédsku Orange Group Baltic usiluje o zlepšenie súčasnej situácie a poskytnutie potrebných zdrojov pre zdravotnícke zariadenia.