KURZ NÓRSKEHO JAZYKA

Kurz nórskeho jazyka sa organizuje pre všetkých vybraných kandidátov. Jedna skupina pozostáva zo 16 ľudí. Kurz trvá 18 týždňov. Na konci kurzu nórskeho jazyka sa od kandidáta vyžaduje úspešné zloženie skúšky úrovne B1.  Ak kandidát úspešne zloží skúšku úrovne B1, považuje sa to za úspešné ukončenie kurzu a dostane pracovnú ponuku v Nórsku. Rozvrh práce: 4 týždne v Nórsku a následne 2 týždne voľna na Slovensku.

Nazaj »