Prečo pracovať pre Orange?
Výhodný pracovný plán
Výhodný
pracovný plán
Hodinová mzda
Hodinová mzda
Uhrádzame všetky cestovné náklady
Uhrádzame všetky cestovné náklady
Orange Group zaručuje všetky škandinávske sociálne výhody,na základe požiadaviek štátu a práva.
Všetky sociálne
výhody
Ponúkame ubytovanie
Ponúkame ubytovanie
možnosť profesijne rásť
možnosť profesijne rásť